دکه آکو

سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز/مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز (مولانا)

دکه آکو

سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز/مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز (مولانا)

دکه آکو

دکه ای بالای کوه پشت افق
دکه ای چوبین ،سیمرغ دکه چی
اندکی باران, سروی سبز,گلی اهلی در همسایگی
هور بانو در حال طلوع
همه حاظر همه ناظر ,دوستی دست شماست

*سیمرغ یکی از معانی اسم ساینا است
*آکو به معنای قله کوه است

آخرین مطالب

۹۲-۹۵

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۱۶ ق.ظ

کاش بدانید که ساینای بالفعل امروز را چقدر مدیون ان سه سالِ غیره منتظره کذایی ام

  

!به خاطرم بمان , به همین کم رنگی 

۹۵/۰۹/۲۹
ساینا